Самоковски дантели

Шитата дантела е разпространена почти във всички райони на България под една или друга форма, както и с различни наименования. Отличителните белези на Самоковската шита дантела са, че тя се работи с двоен възел и обикновено с нея са изработвани ръкави за женски долни ризи – кошули. Характерно за нея е, че има повече въздух между отделните “бримки” или “мрежички”, в част от заснетите образци се наблюдава вмъкване на елементи, плетени на една кука. Завършва се по два начина – с мъниста, или оплит на една кука, в който също се вграждат мъниста.

Тук можете да видите как се прави шитата дантела.

В резултат на проекта “Да възродим бабините дантели” събрахме една забележителна колекция от снимки на този вид дантела от Самоковския регион.


Архив от проекта “Нов живот за старите занаяти”


Преглед на фолклора в Елин Пелин