The Museum

Намира се в Доспевската къща – в дома на зографите Димитър Христович, сина му Станислав Доспевски и брат му Захари, в старата част на Самоков, съвсем близо до женския метох “Покров Богородичен”, който е включен в 100-те национални туристически обекта. Тук можете да видите как се прави самоковска шита дантела, совалкова дантела и типичната за региона бродерия.
Корените на дантелите и шевиците в Самоков датират много преди освобождението, а след него в града ни пристигат да живеят две млади австрийки станали самоковски снахи. Първоначално обучават своите съседки в сложното изкуство по изработването на фината и богата на орнаменти брюкселска дантела, а последствие организират звено за ръкоделие.
Известното в града женско дружество „Зора” събира всички сръчни млади жени, които се обучават в изработката на различните видове дантели и шевици. От него възниква Стопанското училище, което първоначално носи същото име „Зора”. В училището се е изучавало и майсторството на брюкселската дантела.


В историческия музей има данни за участието на Стопанското училище – Самоков в първото изложение на дантелата във Виена, на което самоковските майсторки са спечелили първо място.

Този музей бе създаден по проекта на клуб “Ръкоделие” “Я излезни, везуле, девойке, отвори ми порти да улезнем, да ме учиш ситно да си везем”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” и с помощта на фондация “Америка за България”.
Обща цел на проекта:
Опазването и предаването на едни позабравени, типично женски умения, практикувани от нашите баби – плетене, бродерия, дантела, различни техники на изброените. Искаме да върнем тези уникални по своя замисъл и изработка изделия за бита ни в нова форма и приложение. На базата на старите шевици и дантели от носиите на бабите ни да разработим схеми и модели за покривки, облекла,
декорации, които с гордост да украсяват домовете ни и да се превърнат във форма на препитание и допълнителни доходи за майсторките им.
Специфични цели на проекта:
Създаване на „Музей на Самоковската дантела и
шевица”, в който освен събраните до сега образци, да се помещава Демонстраторски и обучителен център, леснодостъпен и посещаем.