Клуб “Ръкоделие”

Нашият клуб по ръкоделие бе създаден като резултат от проекта “Да възродим бабините дантели”, финансиран от Национален фонд “Култура”.  Основната цел на проекта беше да се съхрани един отдавна забравен занаят – изработката на шита дантела. В селата в региона могат все още да бъдат открити много образци от нея. Някои от тях са самостоятелни изделия, други са части от облекло.  Кърпи и спално бельо са запазени и до днес именно заради тази безценна украса.

Целите на Клуба са:

1.  Издирване на стари майсторки, практикуващи подобни занаяти в нашия регион /бродерия, шита дантела, плетива на една кука/

2.  Издирване и  фотодокументиране с цифров фотоапарат на запазените образци разработка на схеми за отделните модели.

3. Обучение на членовете на клуба в технологии на ръчна изработка и прилагането й на практика в модерни изделия.

4. Намиране приложение на дантелата в съвременния бит.

9 дами членуват в нашия клуб. Всички ние имаме различни професии, но голямата любов към националната ни бродерия, плетиво и дантела ни обединява.

В резултат на проекта натрупахме богата колекция от снимки, направихме изложби, взехме участие в организацията на състезания по бродерия на местно ниво. Наистина много ценни образци бяха открити в раклите на нашите баби и прабаби.

Проектът приключи, но ние продължаваме срещите си, обсъждаме проблемите си, помагаме си една на друга. Надяваме се да имаме съвсем скоро и он-лайн магазин. Това ще ни помогне да намерим нови клиенти в различни страни, би било една успешна стъпка към допълнителна, добре платена работа.

За нас ще бъде удоволствие да партнираме и в международни проекти с подобна насоченост.